Home » Cơ hội định cư Canada theo Chương trình Lao động Liên bang (FSWP)

Cơ hội định cư Canada theo Chương trình Lao động Liên bang (FSWP)

by
0 comment

Chương trình Lao động Liên bang (FSWP) là gì?

Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (Federal Skilled Workers Program) thuộc hệ thống Express Entry, cho phép công dân nước ngoài có chuyên môn từ khắp nơi trên thế giới định cư tại Canada.

Mục đích của chương trình này là lựa chọn những ứng viên có khả năng thành công cao khi định cư tại Canada. Đây là một trong hai chương trình liên bang chính dành cho lao động có tay nghề trong hệ thống Express Entry, cùng với Chương trình Kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class).

Trong Express Entry, các ứng viên thuộc 370 nghề đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí nhập cảnh tối thiểu có thể tạo hồ sơ và nộp vào Hồ sơ Express Entry.

Ứng viên đủ điều kiện sẽ được đánh giá dựa trên 6 yếu tố để xác định khả năng nhập cư vào Canada. Ứng viên phải đạt tổng điểm 67 trên 100 điểm tối đa để đủ điều kiện. Các yếu tố đánh giá bao gồm:

 • Học vấn

 • Ngôn ngữ

 • Kinh nghiệm làm việc

 • Tuổi tác

 • Có sắp xếp việc làm

 • Khả năng thích nghi

 

 

Các Yếu tố Đánh giá Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (FSWP)

Để được chọn tham gia Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (FSWP), các ứng viên có đủ kinh nghiệm làm việc và trình độ ngôn ngữ phải đạt tối thiểu 67 điểm trong bảng đánh giá dành cho lao động có tay nghề. Điểm được phân bổ dựa trên các yếu tố học vấn, ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, tuổi tác, sắp xếp việc làm tại Canada và khả năng thích nghi.

1. Học vấn – Tối đa 25 điểm

Số điểm tối đa cho yếu tố học vấn là 25, trong đó ứng viên có bằng tiến sĩ sẽ được nhận điểm tối đa. Bằng cấp nước ngoài sẽ được tổ chức được chỉ định thẩm định để xác định tương đương về trình độ với bằng cấp Canada.

2. Ngôn ngữ – Ngưỡng tối thiểu 16 điểm, Tối đa 28 điểm

Chỉ những ứng viên chứng minh được trình độ trung cấp đến cao trong một trong hai ngôn ngữ chính thức của Canada, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, mới được xem xét. Ứng viên đạt ngưỡng tối thiểu phải đạt ít nhất 16 điểm trong yếu tố đánh giá này. Trình độ ngôn ngữ cao hơn có thể đạt điểm cao tới 24 điểm.

Ứng viên có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chính thức thứ hai sẽ được thêm 4 điểm.

3. Kinh nghiệm làm việc – Tối thiểu 9 điểm, Tối đa 15 điểm

Chương trình yêu cầu tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc trong nghề đủ điều kiện để đủ điều kiện và tối đa là sáu năm.

4. Tuổi tác – Tối đa 12 điểm

Tối đa 12 điểm sẽ được dành cho các ứng viên trong độ tuổi từ 18 đến 35. Mỗi năm sau 35 tuổi, điểm sẽ giảm một điểm, và không được cộng điểm nếu 47 tuổi trở lên.

5. Sắp xếp việc làm – 0 hoặc 10 điểm

Điểm được phân bổ cho những cá nhân có lời mời làm việc được xác nhận tại Canada. Ứng viên cần có Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) tích cực cho lời mời việc của họ để đủ điều kiện.

Nhà tuyển dụng tiềm năng của ứng viên phải chứng minh rằng việc thuê lao động nước ngoài sẽ có tác động trung tính hoặc tích cực đến thị trường lao động địa phương.

Ứng viên có lời mời làm việc được xác nhận sẽ nhận được 10 điểm trong yếu tố này và thêm 5 điểm trong yếu tố đánh giá Khả năng thích nghi, tổng cộng là 15 điểm.

6. Khả năng thích nghi – Tối đa 10 điểm

Ứng viên có ít nhất một năm làm việc toàn thời gian tại Canada trong lĩnh vực quản lý, chuyên nghiệp, kỹ thuật hoặc thương mại lành nghề sẽ được nhận tối đa điểm. Như đã đề cập ở trên, một lời mời làm việc được xác nhận sẽ cung cấp 5 điểm thích nghi. Những yếu tố khác được nhận điểm trong yếu tố đánh giá này bao gồm:

 • Có ít nhất một thân nhân người lớn sống ở Canada

 • Ứng viên hoặc vợ/chồng từng học tập tại Canada

 • Vợ/chồng có kinh nghiệm làm việc trước đó tại Canada

 • Vợ/chồng biết một trong hai ngôn ngữ chính thức của Canada

Xem thêm về lựa chọn định cư Canada theo diện đầu tư

 

Bảng Đánh Giá Chọn Lao Động Có Tay Nghề (Skilled Worker Selection Grid)

 

Điểm số về bằng cấp – học vấn

 

Bằng cấp

Điểm tối đa

Tương đương bằng cấp Canada do tổ chức được chỉ định xác nhận

25

Bằng tiến sĩ

25

Bằng thạc sĩ hoặc chuyên môn

23

Hai bằng đại học trở lên, trong đó một bằng tối thiểu 3 năm

22

Bằng đại học 3 năm trở lên

21

Bằng cao đẳng 2 năm, chứng chỉ nghề hoặc thực tập nghề

19

Bằng cao đẳng 1 năm, chứng chỉ nghề hoặc thực tập nghề

15

Bằng trung học phổ thông

5

Điểm ngôn ngữ

Ngôn ngữ

Mô tả

Điểm tối đa

Ngôn ngữ thứ nhất

Thành thạo cao về mọi kỹ năng (CLB 9)

28

Thành thạo về mọi kỹ năng (CLB 8)

6

Thành thạo trung bình về mọi kỹ năng (CLB 7)

5

Yêu cầu tối thiểu để nộp đơn

Cơ bản hoặc không thành thạo về mọi kỹ năng

4

Tổng điểm tối đa (cả 4 kỹ năng)

 

24

Ngôn ngữ thứ hai

Thành thạo cơ bản hoặc cao hơn về mọi kỹ năng

4

Không thành thạo về mọi kỹ năng

0

Tổng điểm tối đa (cả 4 kỹ năng)

 

4

Điểm số kinh nghiệm và tuổi tác

 

Kinh nghiệm (NOC TEER Level 0, 1, 2 or 3)

Điểm tối đa (15)

Một năm*

*Kinh nghiệm tối thiểu để nộp hồ sơ

9

2 – 3 năm

11

4 – 5 năm

13

6 năm trở lên

15

Tuổi tác

Điểm tối đa (12)

18 đến 35 tuổi

12

36 tuổi

11

Độ tuổi sẽ giảm đi 1 tuổi mỗi năm cho đến năm 47

 

 

Điểm 

 

Yếu tố

Điều kiện

Điểm tối đa

Điểm

LMIA

Lời mời làm việc vĩnh viễn được LMIA xác nhận

10

10

Ứng viên nội bộ Canada

Có giấy phép lao động tạm thời:

10

 

Được ESDC xác nhận, bao gồm xác nhận lĩnh vực

 

10

Được miễn xác nhận ESDC theo các hiệp định quốc tế (ví dụ CUSMA)

 

10

Điểm cộng bổ sung

 

10

 
 

– Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn tại Canada

 

10

 

– Từng học tập tại Canada

 

5

 

– Vợ/chồng từng học tập tại Canada

 

5

 

– Vợ/chồng từng làm việc tại Canada

 

5

 

– Quan hệ gia đình trên 18 tuổi tại Canada

 

5

 

– Có việc làm được sắp xếp

 

5

 

– Vợ/chồng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

 

5

Tổng điểm

 

100

 

Cách định cư Canada diện Chương trình Lao động Tay nghề Liên bang (FSWP)

1. Đáp ứng các yêu cầu

 • Điểm CRS: Đạt điểm tối thiểu trong hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của Express Entry. Điểm CRS được đánh giá dựa trên các yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, v.v.

 • Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong một ngành nghề NOC 0, A hoặc B trong vòng 10 năm qua.

 • Trình độ học vấn: Có bằng cấp trung học phổ thông hoặc cao hơn.

 • Khả năng ngôn ngữ: Đạt điểm tối thiểu trong bài kiểm tra năng lực tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (IELTS, CELPIP, TEF, v.v.).

 • Chứng minh tài chính: Có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ bản thân và gia đình sau khi định cư Canada.

2. Tạo hồ sơ Express Entry

 • Truy cập trang web của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) và tạo hồ sơ Express Entry.

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, v.v.

 • Nộp lệ phí hồ sơ.

3. Nhận lời mời nộp hồ sơ (ITA)

 • IRCC sẽ thường xuyên tổ chức các vòng rút thăm để mời những ứng viên có điểm CRS cao nhất nộp hồ sơ định cư.

 • Nếu bạn nhận được ITA, bạn cần nộp đầy đủ hồ sơ định cư trong vòng 60 ngày.

4. Xét duyệt hồ sơ định cư

 • IRCC sẽ xem xét hồ sơ của bạn và đưa ra quyết định cuối cùng.

 • Nếu hồ sơ được chấp thuận, bạn và gia đình sẽ được cấp visa thường trú Canada.

Lưu ý:

 • Quá trình định cư Canada diện FSWP có thể mất nhiều thời gian, thường từ 12 đến 24 tháng.

 • Bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư di trú để được tư vấn cụ thể về hồ sơ của mình.

 

Kết luận

 

Ứng viên có nghề nghiệp không nằm trong 370 nghề đủ điều kiện tham gia Chương trình Lao động Chuyên môn Liên bang nên cân nhắc khi tham gia Chương trình Tay nghề Liên bang.

Để biết thêm thông tin về các ngành nghề được định cư Canada diện Tay nghề Liên Bang, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn định cư Canada Insight Immigration Consulting để được tư vấn thêm.

You may also like

Leave a Comment

Trang thông tin chính thức cập nhật tin mới nhất tại Hải Phòng

BÀI VIẾT MỚI

@2022 – All Right Reserved. BC Mar